Projekty edukacyjne

PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

image001

AZSO NR 2 – GIMNAZJUM NR 7 W CHORZOWIE

19 maja 2011 r. w naszym gimnazjum odbyła się pierwsza publiczna prezentacja projektów

edukacyjnych w ramach e-Akademii Przyszłości.

e-Akademia Przyszłości to projekt realizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu

operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt jest przeznaczony dla uczniów i

nauczycieli szkół gimnazjalnych. Jego celem jest kształcenie kompetencji kluczowych

gimnazjalistów oraz jak najlepsze przygotowanie nauczycieli do kształcenia uczniów w tym zakresie.

Nasze gimnazjum przystąpiło do projektu w roku szkolnym 2010/2011.
Uczestnikami byli uczniowie klas pierwszych. Projekt jest realizowany podczas
zajęć matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, informatyki i wiedzy o
społeczeństwie.W celu realizacji zaplanowanych działań została uruchomiona
platforma e-learningowa, na której zamieszczone są materiały edukacyjne dla
uczniów i nauczycieli. Uczniowie mogą samodzielnie lub pod kierunkiem
nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych, odrabiać zadania domowe bądź
sprawdzać swoją wiedzę rozwiązując testy zamieszczone na platformie. W
ramach e-Akademii w tym roku szkolnym realizowane były dwa projekty. Klasa 1c
pracowała nad projektem, który nosił tytuł: ?Chorzów-moja gmina?.
Inspiracją do wyboru tematu stało się przysłowie ?cudze chwalicie-swego
nie znacie, sami nie wiecie , co posiadacie?. Poprzez realizację projektu
uczniowie przybliżyli społeczności szkolnej oraz lokalnej historię naszego
miasta, jego zabytki, znane postacie wywodzące się z Chorzowa i z nim związane,
miejsca pamięci narodowej. Uczniowie zainteresowali się tym, na co jakie cele
przeznaczane są fundusze europejskie. Jeden z zespołów projektowych
przeprowadził rozmowę z radnym VI kadencji Rady Miasta Chorzowa, aby poznać
problemy gminy postrzegane oczami radnego. Młodzież przeprowadziła również
badania ankietowe wśród mieszkańców Chorzowa na temat problemów
dostrzeganych przez nich w naszym mieście.

Wyniki ankiet posłużyły nam do stworzenia listy bolączek społeczności
lokalnej, którą przekazaliśmy na ręce władz miasta. Opiekunami projektu
byli nauczyciele- P. Małgorzata Langer i P. Sebastian Grzesik

?Chorzów-Moje Miasto?

image004

źródło/ www.chorzow.eu

Drugi projekt miał tytuł: ?Zagrożenia- znam, czuję się bezpiecznie? i
był realizowany przez klasę 1a pod kierunkiem P. Krystynę Stanczyk i P. Elżbietę
Trzebicką. Zastanawiając się nad wyborem tematu uczniowie stwierdzili, że
zajmą się problemami społeczności im najbliższej, czyli młodzieży.
Problem, nad którym pracowali dotyczył zagrożeń na jakie narażeni są lub
mogą być uczniowie gimnazjum. Ponieważ pojęcie zagrożeń jest bardzo
szerokie zespoły projektowe wybrały kilka ich aspektów:

 • Zagrożenia narkotykami/dopalaczami
 • Zagrożenia płynące z Internetu
 • Przynależność do subkultur młodzieżowych.
 • Uczniowie przedstawili nie tylko same zagrożenia, ale przede wszystkim, jak ich unikać i

  gdzie można szukać pomocy. Obok ciekawych prezentacji multimedialnych uczniowie

  opracowali ulotki, które rozdawali po swoim wystąpieniu.

  image006

  image009 image010

  Czy subkultury mogą zmieniać świat?

  Na publiczną prezentację projektów zaproszono przedstawicieli władz lokalnych,
  Rady Rodziców, dyrekcję szkoły oraz klasy I i II wraz z nauczycielami .
  Naszymi gośćmi byli przedstawiciele Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych-P. Izabela Kołodziejczyk
  i P. Aleksandra Dadacz oraz P. Jolanta Nawrat.
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r., które
  nałożyło na gimnazja obowiązek zorganizowania pracy metodą projektu w naszym gimnazjum
  w roku szkolnym 2010/2011 było realizowanych 15 projektów z
  zakresu matematyki, chemii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, religii oraz
  edukacji regionalnej.

  Cztery najlepsze projekty zespoły projektowe zaprezentowały podczas publicznej
  prezentacji w dn. 19 maja br. Były to:

  • Sole w aptece,
  • Serwetki łowickie i różne ornamenty,
  • Piramidy i inne starożytne budowle,
  • Złoty podział odcinka w sztuce.

  Pozostałe prezentacje można było obejrzeć w formie plakatów, albumów, wystaw podczas
  spotkań z rodzicami w dniu 17 maja br. oraz na godzinach wychowawczych z udziałem
  dyrekcji szkoły.

  Wszystkie formy prezentacji spotkały się z dużym zainteresowaniem i podobały naszym gościom
  i młodzieży naszej szkoły.
  Metoda projektu jest tą, która wyzwala u uczniów spontaniczność, dociekliwość oraz pomysłowość.

  W projekcie każdy uczeń może znaleźć miejsce dla siebie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i

  uzdolnieniami. Publiczna prezentacja projektów stwarza możliwość pokazania efektów swojej pracy

  na forum szkoły i jest silnym czynnikiem motywującym uczniów do samodzielnej pracy.
  Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie zabraknie uczniom pomysłów i chęci do
  pracy.

  Szkolny Koordynator ds. projektów edukacyjnych

  Małgorzata Langer