W dniu 6 XII 2018 miały miejsce w naszej szkole warsztaty przyrodnicze (fizyka, biologia i robotyka) dla uczniów z zaprzyjaźnionych z nami szkół podstawowywch: SP-2, SP-32 i SP-34. Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego przez nas projektu EFS „Akademia Kluczowych kompetencji Batorego II” 🙂

biol6fiz2fiz8

Projekt: ?Gimnazjum nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji?

Projekt: ?Gimnazjum nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji? we współpracy z firmą Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach ŚLĄSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020, z działania 11.1.4 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
Planowany termin realizacji: 01.09.2016-31.06.2018r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Dwa projekty EFS do 2018 roku

Nasza szkoła do 2018 roku realizuje dwa projekty EFS, którymi objęci są zarówno uczniowie gimnazjum jak i liceum. W ramach projektów prowadzone jest szereg zajęć z różnych dziedzin: matematyki, języka angielskiego, języka polskiego, robotyki, przyrody, pływania, arteterapii, socjoterapii, doradztwa zawodowego, indywidualnego wsparcia i innych. Warto skorzystać!