Reforma edukacji

Informuję, że zainteresowani mają możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej na następujących stronach:

a) strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

b) strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

c) strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach ? broszura „Dobra szkoła”

http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf