Rada rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szk. 2017/2018:                       P. Monika Żądło-Szczepaniak

Konto Rady Rodziców Gimnazjum nr 7:
Bank Zachodni WBK,   55 1090 2590 0000 0001 3355 0547