Rajd Mickiewicza

W dniu 15 IX 2017 odbył się tradycyjny Rajd Mickiewicza. W tym roku na mecie w Istebnej Zaolziu spotkaliśmy się z naszymi starszymi kolegami na ich Rajdzie Batorego 🙂

Rajd Mickiewicza
Rajd Mickiewicza