Rada rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szk. 2016/2017:                       P. Anna Dworniczak

Konto Rady Rodziców Gimnazjum nr 7:
Bank Zachodni WBK,   55 1090 2590 0000 0001 3355 0547