O szkole

Historia szkoły i dyrektorzy

Misja szkoły

gimnazjum_nr_7

Nasze Gimnazjum nie tylko przygotowuje uczniów do dalszej edukacji, ale także kształtuje odpowiednie postawy moralne. Najważniejszym celem jest pomoc młodemu człowiekowi w zaakceptowaniu siebie i odnalezieniu swojego miejsca w świecie i w grupie rówieśniczej. W naszej szkole uczeń poznaje swoje mocne i słabe strony i stara się jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał. Uczy się akceptacji i współpracy z osobami z różnych środowisk, o różnorodnych aspiracjach i zainteresowaniach. Uczniowie słabsi mogą liczyć na wsparcie, a młodzież zdolniejsza znajduje radość i satysfakcję dzięki pomaganiu innym.

Celem dydaktycznym Gimnazjum nr 7 jest budowanie podstaw wiedzy ogólnej oraz przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i samodzielnego zdobywania wiedzy na wyższych etapach kształcenia. Dla osiągnięcia tego celu chcemy zapewnić uczniom:

  • wysoki poziom nauczania,
  • dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,
  • możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności,
  • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • klarowny system oceniania osiągnięć szkolnych,
  • doradztwo co do przyszłych wyborów edukacyjnych pod kątem aspiracji, predyspozycji i zmieniających się trendów na rynku pracy.

Celem wychowawczym szkoły jest ukształtowanie młodego człowieka zgodnie z modelem absolwenta Gimnazjum.

Wizja szkoły

Nasze Gimnazjum ma być przyjaznym i bezpiecznym miejscem do nauki, a na jego funkcjonowanie mają wpływać nauczyciele, uczniowie i rodzice. Gimnazjum mieści się w budynku wyposażonym w sale dydaktyczne (także z tablicami multimedialnymi), aulę, w której odbywają się szkolne uroczystości, bardzo dobrze wyposażone pracownie ? komputerową, biologiczną oraz chemiczną i fizyczną. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną i boiska sportowe.