Spotkania z nauczycielami

5.09.2018 zebrania rodziców GIM
7.11.2018 zebrania rodziców  GIM
5.12.2018 zebrania rodziców   GIM
6.03.2019 zebrania rodziców   GIM
7.05.2019 zebrania rodziców GIM